Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pay attention to na
pay attention to dbát
pay back vrátit peníze
pay back splatit
pay back oplatit
pay back odplata
pay by cheque platit šekem
pay cash platit hotově
pay cash v hotovosti
pay cash platit v hotovosti
pay down složit peníze hotově
pay down platit hotově
pay for pykat za
pay gap platební mezera (zpoždění)
pay interest vynášet úrok
pay off vyplatit
pay off splatit
pay off doplatit
pay out vyplácet
pay out vyplatit
pay out proplatit
pay packet výplata
pay packet výplatní šek
pay packet výplatní sáček
pay phone telefonní budka
pay phone veřejný telefon
pay television placená televize
pay up splatit
pay up doplatek
pay-off výtěžek
pay-off výnos
pay-roll výplatní listina
pay-TV placená televize
payable vyplatitelný
payable výnosný
payable splatný
payback odplata
payback splatnost
paycheck výplata
payday výplata
payday výplatní den
payee příjemce
payee vyplácený
payee příjemce platby
payer plátce
payers plátci
paying vyplácející
paying výnosný
paying výhodný
paying placení
payload užitečné zatížení
payload užitečný náklad
paymaster pokladník
payment úplata
payment výplata
payment platební
payment platba
payment card platební karta
payments platby
Payne Payne
Paynes Paynes
payoff výtěžek
payoff vyplacení
payoff výnos
payoff odměna
payoff odstupné
payola úplatek
payor plátce
payout vyplatit
payout výplata
payout vyplacení
payout výnos
payout platba
payphone veřejný telefon
payroll mzdy

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy