Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
payroll výplatní listina
payroll výplata
payroll period mzdové
pays platí
payslip výplatní páska
payslips výplatní pásky
Payson Payson
Paz Paz
Pb Pb
pea hrášek
pea hrách
pea green hrášková zeleň
pea-green hráškově zelený
Peabody Peabody
peace mír
peace klid
peace pokoj
peace be to this house mír tomuto domu
peace be to you mír s tebou
Peace Corps Mírové sbory
peace of mind duševní klid
peace offering smírčí oběť
peace pipe dýmka míru
peace process mírový proces
peace treaty mírová smlouva
peace-loving mírumilovný
peaceable klidný
peaceable pokojný
peaceable mírumilovný
peaceably mírumilovně
peaceful mírumilovný
peaceful pokojný
peaceful klidný
peaceful mírový
peacefully mírumilovný
peacefully mírově
peacefulness mírumilovnost
peacekeeper mírový dozorčí
peacekeeping dozorčí
peacekeeping udržování míru
peacemaker usmiřovatel
peacemaking vytváření míru
peacetime mír
peacetime období míru
peach udat
peach broskev
peach žalovat
peach donášet
peach ice cream broskvová zmrzlina
peaches broskve
Peachtree broskvoň
peachy skvělý
peachy broskvový
peacock náfuka
peacock nadutec
peacock páv
peacocks pávi
peafowl páv
peafowl pávice
peahen pávice
peak špice
peak vrch
peak maximální
peak hřeben
peak hrot
peak hora
peak horní bod
peak nejvyšší bod
peak maximum
peak vrcholek
peak vrcholný
peak špičkový
peak vrchol
peak špička
peak temeno

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy