Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pebble křemínek
pebbles valounky
pebbles oblázky
pebbly oblázkový
PEBCAK Problem Exists Between Chair And Keyboard
pebibit pebibit
PEBKAC problém mezi klávesnicí a židlí
pecan pekan
pecan pekanový ořech
peccadillo hříšek
peccant hřešící
peccant hříšný
peccant zkažený
peccant porušující pravidlo
peccary pekari
peccary pekari páskovaný
peck zobat
peck klovat
peck dutá míra
pecker čurák
pecker penis
pecking klování
peckish hladový
peckish vyhládlý
pecks zobáky
Pecos Pecos
pecs prsní svaly
pectic pektinový
pectic acid kyselina pektinová
pectin pektin
pectinate hřebenovitý
pectoral prsní
pectoral hrudní
pectoral muscle prsní sval
pectoralis prsní sval
pectoralis major velký prsní sval
pectoralis minor malý prsní sval
pectus hrudník
pecularity příznačnost
peculate zpronevěřit
peculation zpronevěra
peculator defraudant
peculiar podivný
peculiar specifický
peculiar výstřední
peculiar zvláštní
peculiarities zvláštnosti
peculiarity zvláštnost
peculiarly nezvykle
pecuniary externality
pecuniary peněžní
PED povolitelné vypouštění odpadních vod
pedagog vychovatelský
pedagog pedagogický
pedagogic pedagogický
pedagogical pedagogický
pedagogically pedagogicky
pedagogue vychovatel
pedagogue pedagog
pedagogy pedagogika
pedagogy vychovatelství
pedal pedál
pedalling šlapání
pedalling šlapání pedálů
pedals pedály
pedant pedant
pedantic pedantský
pedantical pedantický
pedantical pedantský
pedantically puntičkářsky
pedantry pedantství
pedants puntičkáři
pedants pedanti
peddle rozšiřovat
peddle prodávat po domech

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy