Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
auntie tetka
auntie tetička
auntie tetka
auntie tetička
aunts tety
aunts tety
aunty tetička
aura aura
aural ušní
aurally sluchově
aureate zlatavý
aureate ozdobný
aureate zlatavý
aureate ozdobný
Aurelius Aurelius
aureola aureola
aureola aureola
aureole svatozář
aureole svatozář
aureomycin aureomycin
aureomycin aureomycin
auric zlatý
auric obsahující zlato
auric zlatý
auric obsahující zlato
auricle ušníboltec
auricle boltec
auricle ušní boltec
auricle boltec
auricula prvosenka
auricula prvosenka
auricular ušní
auricular ušní
auriferous zlatonosný
auriferous zlatonosný
Auriga souhvězdí Vozka
Auriga souhvězdí Vozka
aurist ušnílékař
aurist ušní lékař
aurochs zubr
aurochs zubr
aurora úsvit
aurora polárnízáře
aurora ranníčervánky
aurora úsvit
aurora polární záře
aurora ranní červánky
aurora australis jižní polární záře
aurora borealis severní polární záře
auroraaustralis jižnípolárnízáře
auroraborealis severnípolární záře
aurorae polárnízáře
aurorae polární záře
auroral narůžovělý
auroral narůžovělý
aurous zlatný
aurous zlatný
auscultate vyšetřit poslechem
auscultate vyšetřit poslechem
auscultation auskultace
auscultation poslech
auscultation auskultace
auscultation poslech
auspicate zahájit
auspicate zahájit
auspice znamení
auspice dobréznamení
auspice patronát
auspice znamení
auspice dobré znamení
auspice patronát
auspices záštita
auspices patronát
auspices záštita
auspices patronát

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy