Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pelican pelikán
pelicans pelikáni
peliosis pelióza
pell-mell rychle a zmateně
pell-mell nahodile
pell-mell páté přes deváté
pellet tabletka
pellet střela
pellet kulka
pellet kulička
pellet brok
pelleting granulování
pellets kuličky
pellets broky
pellicle blána
pellicle pelikula
pellucid průzračný
pellucid průhledný
pelmet garnýž
pelota pelota
pelt upalovat
pelt kožka
pelt kožešina
pelt házet
peltate štítnatý
pelvic pánevní
pelvic cavity pánevní dutina
pelvic inflammatory disease zánětlivé onemocnění
pelvis pánvička ledvinná
pelvis pánev
pelvis pánvička ledvinová
Pembroke Pembroke
pemmican sušené maso s tukem
pen kotec
pen pero
pen drawing perokresba
pen friend přítel na dopisování
pen name pseudonym
pen pal kamarád k dopisování
pen-and-ink psaný perem
pen-and-ink drawing perokresba
pen-friend přítel na dopisování
pen-name pseudonym
penal trestný
penal trestní
penal code trestní zákoník
penalisation pokutování
penalisation penalizace
penalisation pokuta
penalise pokutovat
penalise penalizovat
penalised penalizovaný
penalised potrestaný
penalization pokutování
penalization pokuta
penalize penalizovat
penalize pokutovat
penalized penalizován
penalized pokutován
penalties penalty
penalties pokuty
penalties tresty
penalty pokuta
penalty trest
penance pokání
pence pence
penchant sklon
penchant záliba
penchant slabost
pencil štěteček
pencil tužka
pencil box penál
pencil eraser guma
pencil lead tuha
pencil sharpener ořezávátko

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy