Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pend odložit rozhodnutí
pend nechat nerozhodnuté
pendant závěs
pendant přívěsek
pendent visící
pendent hrozící
pendent vysící
pending zahájený
pending nevyřízený
pending nevyřešený
pending očekávaný
Pendleton Pendleton
pendulous visící
pendulous vysící
pendulum kyvadlo
pendulum clock kyvadlové hodiny
Penelope Pénelopé
peneplain parovina
penetrability proniknutelnost
penetrability pronikavost
penetrability propustnost
penetrable proniknutelný
penetrate prolínat
penetrate infiltrovat
penetrate prolnout
penetrate pronikat
penetrate prostupovat
penetrate penetrovat
penetrate proniknout
penetrated vnikl
penetrated pronikl
penetrating pronikavý
penetrating pronikající
penetratingly pronikavě
penetration infiltrace
penetration pronikání
penetration proniknutí
penetration vpád
penetration prostoupení
penetration penetrace
penetrative pronikavý
penetrator pronikač
penfriend přítel na dopisování
penguin tučňák
penguins tučňáci
penicillin penicilin
penile penisový
penile implant penilní implantát
peninsula poloostrov
peninsular poloostrovní
penis pyj
penis penis
penis pyj
penises penisy
penitence lítost
penitence kajícnost
penitence pokání
penitent kajícník
penitent kajícný
penitent kající
penitential kajícný
penitential pokorný
penitentiary vězení
penitentiary trestnice
penitentiary kriminál
penitentiary věznice
penitentiary penitenciář
penitentiary zpovědník
penitently kajícně
penknife kapesní nůž
penknives kapesní nože
penman písař
penman krasopisec
penmanship spisovatelství
penmanship rukopis

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy