Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Penn Penn
Penna Penna
pennant praporek
pennant praporeček
penned ohrazený
penned napsal
pennies pence
penniless chudý
penning štět
pennon vlaječka
pennon praporeček
Pennsylvania Pensylvánie
Pennsylvania pensylvánský
Pennsylvania stát v USA
Pennsylvanian pensylvánský
penny cent
penny peníze
penny maličkost
penny pence
penny haléř
penny ante druh pokeru
penny pincher držgrešle
pennyweight jednotka váhy
pennyworth v ceně jedné penny
penology penologie
penpusher úředníček
Penrose Penrose
pens pera
pension penze
pension důchod
pension fund penzijní fond
pension off penzionovat
pension off poslat do důchodu
pensionable důchodový
pensionary penzista
pensionary penzijní
pensionary důchodový
pensioner důchodkyně
pensioner důchodce
pensioners důchodci
pensions penze
pensions důchody
pensive zádumčivý
pensive snivý
pensive zamyšlený
pensively zamyšleně
pensiveness zasněnost
pensiveness zamyšlenost
pent uzavřený
pent sevřený
pent-up zadržovaný
pent-up potlačovaný
pent-up stísněný
pentachloroethane pentachloretan
pentachlorophenol pentachlorfenol
pentacle pentagram
pentad pětice
pentagon pětiúhelník
pentagon pentagon
pentagonal pětiúhelníkový
pentagram pentagram
pentamerous pětičetný
pentamerous pětičlenný
pentameter pětistopý verš
pentameter pentametr
pentane pentan
pentangle pentagram
pentasyllabic pětislabičný
pentathlete pětibojař
pentathlon pětiboj
pentatonic pětitónový
pentatonic pentatonický
Pentecost svatodušní svátky
Pentecost Pentecost
pentecostal striktně dodržující Bibli

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy