Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
penthouse přístřešky
penthouse střešní byt
penthouse přístřešek
penthouse kůlna
pentode pentoda
pentoxide pentoxid
penultimate předposlední
penultimately předposledně
penumbra polostín
penumbral polostínový
penurious chudý
penurious skoupý
penurious lakomý
penury bída
penury nouze
peon zemědělský dělník
peonage nucená práce
peonies pivoňky
peony pivoňka
people lid
people lidi
people zaplnit
people osídlit
people národ
people lidé
People s Republic of China Čínská lidová republika
peopled osídlen
peoples lidí
Peoria město - Spojené státy americké
Peoria okres v USA
pep verva
pep talk povzbuzující projev
peperoni pepperoni
pepper pepř
pepper paprika
pepper paprikový
pepper pot pepřenka
pepper sauce pepřová omáčka
pepper spray pepřový sprej
pepper-and-salt pepř a sůl
peppercorn zrnko pepře
pepperiness peprnost
peppermint máta peprná
peppers papriky
peppers koření pepřem
peppers pepře
peppery pikantní
peppery peprný
pepsin pepsin
peptic peptický
peptide peptid
peptone pepton
per po
per na
per pomocí
per skrz
per za
per annum ročně
per capita na jednoho obyvatele
per capita na hlavu
per capita income příjem na hlavu
per cent procent
per cent setina
per cent procento
per diem denně
per diem za den
per head na jednotlivce
per head na hlavu
per mille promile
per post poštou
per rail drahou
per se sám
per se samo
per unit of time za jednotku času
per year ročně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy