Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
per year) p.e. ekvivalent populace
peradventure možná
peradventure snad
perambulate projít
perambulate procházet
perambulate procházet se
perambulate obcházet
perambulation procházka
perambulation obchůzka
perambulator dětský kočárek
percale perkál
perceivable pochopitelný
perceivably vnímatelně
perceive uvědomit si
perceive chápat
perceive pochopit
perceive vnímat
perceived vnímaný
perceived pochopený
perceived chápaný
perceived noise level vnímaná hladina hluku PNdB
perceived noise level PNdB vnímaná hladina hluku
perceiver uvědomující si osoba
perceives vnímá
perceives uvědomuje
perceiving vnímání
perceiving chápání
percent procento
percent sign procento
percentage procento
percentage procentní sazba
percentage procento
percentage increase procentní růst
percentage sign procento
percentages procenta
percentages podíly
percentile percentil
percept vjem
perceptibility postřehnutelnost
perceptibility patrnost
perceptible zřetelný
perceptible znatelný
perceptible vnímatelný
perceptible pozorovatelný
perceptible postřehnutelný
perceptibly zřetelně
perception vnímavost
perception postřeh
perception vnímání
perception pojem
perception bystrost
perception dojem
perceptional percepční
perceptions vjemy
perceptive vnímavý
perceptive bystrý
perceptively vnímavě
perceptiveness vnímání
perceptivity vnímavost
perceptual vnímavostní
perceptual experience vjemový zážitek
percevable postřehnutelný
Perceval Percival
perch bidélko
perch bidlo
perchance možná
perchance snad
perched posazený
perched usazený
perchlorate chloristan
perchloroethylene perchloretylen
percipient vnímavý
percipient chápavý
Percival Percival
percolate cedit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy