Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
periphyton perifyton
periscope periskop
perish hynout
perish přestat vycházet
perish zahynout
perish zaniknout
perish zkrachovat
perish uhynout
perishable kazící se
perishable netrvanlivý
perishable pomíjivý
perishable zkazitelné
perished rozpadlý
perished zahynul
perished zanikl
perisher hulvát
perisher nevychovanec
peristalsis peristaltika
peristaltic peristaltický
peristaltic wave peristaltická vlna
peristyle sloupořadí
peristyle peristyl
peritoneal peritoneální
peritoneal pobřišnicový
peritoneum podbřišnice
peritonitis zánět podbřišnice
peritonitis peritonitida
periwig paruka
periwinkle brčál
perjure spáchat křivopřísežnictví
perjure křivě přísahat
perjured křivě přísahat
perjurer křivopřísežník
perjury slavnostní vědomá lež
perjury křivá přísaha
perk bublat
perk naparovat se
perk nést hlavu vzhůru
perk nést se
perk oživit
perk oživnout
perk vypínat se
perk vystrojit
perk vystrojit se
perk vyzdobit
perk vyzdobit se
perk up zvednout náladu
perk up rozveselit se
perk up oživnout
perk up povzbudit
perk up vylepšit
perkily energicky
Perkins Perkins
perks výhody
perky energický
perm naondulovat
perm trvalá
permafrost trvale zmrzlá půda
permafrost permafrost
permanence konstantnost
permanency trvalost
permanency konstantnost
permanent stálý
permanent trvalý
permanent permanentní
permanent neustálý
permanent nepřetržitý
Permanent Fund In Alaska. permanentní fond na Aljašce
permanent magnet permanentní magnet
permanently stále
permanently permanentně
permanently trvale
permanganate hypermangan
permanganate manganistan
permeability prodyšnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy