Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
auspicious slibný
auspicious nadějný
auspicious slibný
auspicious nadějný
auspiciously nadějně
auspiciously nadějně
Aussie Australan
Austen Austen
austenite austenit
austenite austenit
austenitic austenitický
austenitic austenitický
austere prostý
austere střízlivý
austere strohý
austere asketický
austere prostý
austere střízlivý
austere strohý
austere asketický
austerely asketicky
austerely jednoduše
austerely prostě
austerely asketicky
austerely jednoduše
austerely prostě
austerity odříkavost
austerity úsporná opatření
austerity strohost
austerity prostota
austerity odříkavost
austerity úsporná opatření
austerity strohost
austerity prostota
Austin Austin
austral jižní
austral australský
austral jižní
austral australský
Austral Realm austrální rostlinná říše
Australasia Australasie
Australasia Australasie
Australasian Australoasijský
Australasian Australoasijský
Australia Austrálie
Australian australský
Australian Australan
Australian australská angličtina
Australian australský
Australian Australan
Australian australská angličtin
Australianize australianizovat
Australianize australianizovat
Australianizes australianizuje
Australianizes australianizuje
AustralRealm austrální rostlinná říše
Austria Rakousko
Austria Austria
Austria-Hungary Rakousko-Uhersko
Austrian Rakouský
Austrian Rakušan
Austrian Rakušanka
Austrian Rakouský
Austrian Rakušan
Austrian Rakušanka
autarchic soběstačný
autarchic autarkní
autarchic soběstačný
autarchic autarkní
autarchy samovláda
autarchy autarkie
autarchy samovláda
autarchy autarkie
autarkic autarkický
autarkic soběstačný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy