Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
perpetual trvalý
perpetual calendar věčný kalendář
perpetually permanentně
perpetually trvale
perpetuate navěky zachovat
perpetuate zachránit před vymřením
perpetuate zvěčnit
perpetuated zachráněný
perpetuates zachraňuje
perpetuating zachraňující
perpetuation záchrana
perpetuity věčnost
perplex uvést do rozpaků
perplex zmást
perplex poplést
perplexed zmatený
perplexedly popleteně
perplexing nepochopitelný
perplexing matoucí
perplexities rozpaky
perplexities zmatky
perplexity rozpaky
perplexity zmatek
perquisite požitky
perquisite požitek
perrier starý minomet (hmoždíř)
perron venkovní schody
perron terasa
perry hruškový mošt
Perry Perry
persecute otravovat
persecute perzekuovat
persecute pronásledovat
persecuted pronásledovaný
persecuting obtěžování
persecuting perzekuce
persecuting potírání
persecuting pronásledování
persecution perzekuce
persecution potírání
persecution pronásledování
persecutor pronásledovatel
perseverance úpornost
perseverance vytrvalost
perseverance stálost
perseverance lpění
perseverance trvání
persevere zůstat
persevere vytrvat
persevere setrvat
persevered setrval
persevered vytrval
persevered zůstal
persevering vytrvalý
perseveringly vytrvale
Pershing Pershing
Persia Persie
Persia Persia
persian perský
Persian Peršan
Persian perština
Persian cat perská kočka
Persian Gulf Perský záliv
persimmon tomel
persist setrvat
persist vytrvat
persist vytrvávat
persist setrvávat
persist přetrvávat
persist in setrvat na
persist in vytrvat na
persisted setrval
persisted vytrval
persistence setrvání
persistence vytrvalost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy