Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
personifying zosobňující
personnel mužstvo
personnel personál
personnel posádka
personnel osádka
personnel osazenstvo
persons osoby
perspective perspektiva
perspective pohled
perspective výhledový
perspective stanovisko
perspective perspektivní
perspectives perspektivy
perspex plexisklo
perspicacious bystrý
perspicacity bystrost
perspicacity pronikavost
perspicacity prozíravost
perspicacity ostrovtip
perspicuity zřetelnost
perspicuous srozumitelný
perspicuous zřetelný
perspicuously srozumitelně
perspiration pot
perspire potit se
perspire potit
perspiring potící se
persuadable přemluvitelný
persuade přemluvit
persuade namluvit
persuade přesvědčit
persuade přesvědčovat
persuaded přemlouval
persuaded přesvědčený
persuaded přesvědčoval
persuaded utvrzený
persuades navádí
persuades přemlouvá
persuades přesvědčuje
persuading přemlouvání
persuading přesvědčování
persuading přesvědčuje
persuading přesvědčující
persuasion přesvědčení
persuasion přemlouvání
persuasive přesvědčivý
persuasive přesvědčovací
persuasively přesvědčivě
persuasively vemlouvavě
persuasiveness přesvědčování
pert smělý
pert drzý
pert troufalý
pertain přináležet
pertain náležet
pertain týkat se
pertain to týkat se koho
pertaining příslušející
pertains náleží
pertains přísluší
Perth město - Austrálie
pertinacious neústupný
pertinacious tvrdošíjný
pertinaciously neústupně
pertinaciously tvrdošíjně
pertinacity tvrdošíjnost
pertinacity vytrvalost
pertinence příhodnost
pertinence příslušnost
pertinency příhodnost
pertinency vhodnost
pertinent příslušný
pertinent vztahující se
pertinent trefný
pertinent vhodný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy