Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pertinent patřičný
pertinent souvisící
pertinently příhodně
pertly troufale
pertness troufalost
perturb znepokojovat
perturbation odchylka
perturbation zmatek
perturbed zmatený
perturbed zneklidněný
perturbing perturbující
pertussis černý kašel
Peru Peru
Peru Peru
peruke paruka
perusal pročtení
peruse pročíst
peruse prostudovat
perused pročtený
peruvian peruánský
Peruvian obyvatel Peru
pervade prostoupit
pervade pronikat
pervade rozšířit se
pervade šířit se
pervaded pronikal
pervaded prostupoval
pervading pronikající
pervading prostupující
pervasion proniknutí
pervasive velmi rozšířený
pervasive pronikavý
pervasiveness pronikavost
pervasiveness všudypřítomnost
perverse perverzní
perverse zvrácený
perverse zatvrzelý
perverse úchylný
perverse incentives zvrácené stimuly
perversely zatvrzele
perversely umírněně
perversely zvráceně
perverseness perverznost
perverseness zvrácenost
perversion překrucování
perversion překroucení
perversion úchylnost
perversion zvrácenost
perversions zvrhlosti
perversity zvrácenost
perversity zvrhlost
perversity perverze
perversive úchylný
perversive perverzní
pervert převrátit
pervert odpadlík
pervert svést
pervert zvrhlík
pervert zneužívat
pervert zkazit
perverted perverzní
perverted zvrhlý
perverts kazí
perverts narušuje
perverts zneužívá
pervious prostupný
pervious propustný
pervious proniknutelný
pervious perviózní
peseta peseta
pesky ohavný
pesky hnusný
pesky otravný
pesky tíživý
peso peso

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy