Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pessary pesar
pessimal dostatečný k přežití
pessimism pesimismus
pessimism skepse
pessimist pesimista
pessimistic pesimistický
pessimistic skeptik
pessimistically pesimisticky
pest mor
pest škůdci
pest škodlivý hmyz
pest škodlivý
pest škůdce
pest attack napadení škůdcem
pest control potírání škůdců
pest migration migrace škůdce
pest population density hustota populace škůdce
pest population density početnost populace škůdce
pest population depression deprese populace škůdce
pest reproduction potential rozmnožovací potenciál škůdce
pest reservation rezervoár škůdce
pester trápit
pestered uštvaný
pestered utrápený
pestering obtěžující
pesticide pesticid
pesticide accumulation coefficient koeficient kumulace pesticidu
pesticide adhesivity přilnavost pesticidu
pesticide aerosol pesticidní aerosol
pesticide antagonism antagonismus pesticidu
pesticide areal spraying plošný postřik pesticidem
pesticide bait pesticidní návnada
pesticide circulation in environment cirkulace pesticidu v prostředí
pesticide detoxification detoxikace pesticidu
pesticide dew-drop spraying rosení pesticidem
pesticide dose dávka pesticidu
pesticide dosing dávkování pesticidu
pesticide drift úlet pesticidu
pesticide dust poprašek pesticidu
pesticide dynamics in environment dynamika pesticidu v prostředí
pesticide evaluation test object testovací objekt k hodnocení pesticidu
pesticide fumigation fumigace pesticidem
pesticide metabolism metabolismus pesticidu
pesticide miscibility mísitelnost pesticidu
pesticide persistence doba působení pesticidu
pesticide persistence perzistence pesticidu
pesticide preparation form preparátová forma pesticidu
pesticide residue reziduum pesticidu
pesticide side-effect vedlejší účinek pesticidu
pesticide spraying postřikování pesticidem
pesticide synergism synergismus pesticidů
pesticide toxicity toxicita pesticidu
pesticide-saving spraying úsporný postřik pesticidem
pesticides pesticidy
pestiferous obtížný
pestiferous zhoubný
pestilence mor
pestilent otravný
pestilent odporný
pestilent protivný
pestilential infekční
pestilential nakažlivý
pestilential obtížný
pestilential zhoubný
pestle palička hmoždíře
pestle tlukadlo
pestle tlouček
pestle tlouk
pestle těrka
pestle tlouci
pestle rozmělnit
pestle třít paličkou
pestle rozmělňovat
pesto pesto
pests mory

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy