Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pet zvířecí mazlíček
pet mazlíček
pet miláček
pet ochočený
pet mazánek
pet laskat
pet hýčkat
pet domácí zvíře
pet food krmivo pro domácí zvířata
PET scan snímkování pozitronovou emisní tomografií
petabyte petabajt
petal okvětní lístek
petal plátek
petard zařízení s výbušninou na bourání zdí
petard petarda
petard třaskavka
petcock odvzdušňovací ventil
Pete Peťa
peter vulgárně penis
Peter Peter
Peter Petr
peter out jít do ztracena
peter out vytrácet se
peter out ztrácet se
Peter Pan Petr Pan
Peters Peters
Petersburg Petrohrad
Petersen Petersen
Peterson Peterson
Peterson drainage navlažovací drenáž
petfood krmivo pro domácí zvířata
pethidine druh analgetika
petiole řapík
petit jury malá porota
petite drobounký
petite drobný
petite drobná
petition petice
petitioner žalobce
petits pois hrášek
Petr Petr
Petra Petra
petrel buřňák
petri miska na pěstování bakterií
petri Petriho miska
petri dish petriho miska
petrifaction zkamenění
petrification petrifikace
petrification zkamenění
petrified zkamenělý
petrify proměnit v kámen
petrify ztuhnout
petrochemical petrochemický
petrochemicals petrochemikálie
petrochemicals výrobky petrochemie
Petrograd Petrohrad
petrographic petrografický
petrographical petrografický
petrol benzín
petrol benzínový
petrol pump benzinová pumpa
petrol station benzinová pumpa
petrol station čerpací stanice
petrolatum vazelína z ropy
petroleum ropa
petroleum nafta
petroleum petrolej
petroleum petroleum
petroleum jelly vazelína
petroleum refinery ropná rafinérie
petrological petrologický
petrologist petrolog
petrology petrologie
pets mazlíčci
pets miláčci

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy