Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
phenotype fenotyp
phenotypic fenotypický
phentolamine fentolamin
phenyl fenyl
phenylalanine fenylalanin
phenylamine fenylamin
phenylbutazone fenylbutazon
pheromone feromon
pheromones feromony
phew uf
phi
phial ampulka
Phil mužské křestní jméno
Philadelphia okres v USA
Philadelphia město - Spojené státy americké
Philadelphia Filadelfie
philander flirtovat
philander koketovat
philanderer holkař
philanderer proutník
philanderer sukničkář
philanderer záletník
philanthropic dobročinný
philanthropist lidumil
philanthropist filantrop
philanthropists filantropové
philanthropy dobročinnost
philatelic filatelistický
philatelist filatelista
philately filatelie
Philharmonic filharmonie
philharmonic filharmonický
philhellenic filhelénský
Philip Philip
Philip Filip
Philippe Philippe
philippic filipika
philippine filipínský
Philippines Filipíny
philistine ignorant
philistine nevzdělanec
philistinism přízemnost
Phillies Phillies
Phillip Phillip
Phillips Phillips
Phillips Curve. Phillipsova křivka
Philly Filadelfie
philodendron filodendron
philogyny láska k ženám
philogyny záliba v ženách
philological filologický
philologist filolog
philology filologie
philosopher filozof
philosophers filozofové
philosophic filozofický
philosophical filozofický
philosophically filozoficky
philosophies filozofie
philosophise filozofovat
philosophising filozofování
philosophize filozofovat
philosophize rozumovat
philosophized filozofoval
philosophized rozumoval
philosophy filozofie
philter nápoj lásky
philtre nápoj lásky
Phipps Phipps
phishing rhybaření
phlebitis zánět žil
phlebitis flebitida
phlebotomize otevřít žílu
phlebotomy flebotomie
phlegm hlen

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy