Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
phlegmatic flegmatický
phlegmatic lhostejný
phlegmatic netečný
phlegmatically flegmaticky
phlegmatically netečně
phlegmy hlenový
phloem floém
phloem lýko
phlogiston domnělá součást hořlavých látek
phlox druh rostliny
phlox flox
Phnom Penh hl.m. - Kambodža
phobia fobie
phobia strach
phobic fóbický
phobic panický
phoebe druh hmyzožravého ptáka
phoenician fénický
Phoenician féničan
Phoenician féničtina
phoenix fénix
Phoenix hl.m. - Arizona v USA
phon fón
phone telefon
phone telefonovat
phone volat
phone zatelefonovat
phone zavolat
phone hláska
phone telefonní
phone mobil
phone bill telefonní účet
phone book telefonní seznam
phone booth telefonní budka
phone call telefonní hovor
phone card telefonní karta
phone company telefonní společnost
phone cord telefonní šňůra
phone jack telefonní konektor
phone line telefonní linka
phone number telefonní číslo
phone plug telefonní konektor
phone system telefonní systém
phone up zavolat
phone-in pořad s telefonickou účastí diváků
phonebook telefonní seznam
phoned telefonoval
phoned zavolal
phoneme foném
phonemic fonematický
phonemic fonémický
phonemically fonémicky
phones telefonuje
phones telefony
phonetic hlasový
phonetic fonetický
phonetically foneticky
phonetician fonetik
phoneticist fonetik
phonetics fonetika
phoney falzifikát
phoney padělek
phoney šarlatán
phoney padělaný
phoney podvodník
phoney předstíraný
phoney falšovaný
phoney falešný
phonic fonetický
phoniness faleš
phoning telefonování
phono plug cinch
phonogram fonogram
phonograph gramofon
phonograph needle jehla do fonografu

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy