Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
photograph fotografie
photograph fotografovat
photograph vyfotografovat
photographed fotografovaný
photographer fotograf
photographer fotografka
photographers fotografové
photographic fotografický
photographic camera fotoaparát
photographic emulsion fotografická emulze
photographic equipment fotografické vybavení
photographic film film
photographic material fotografický materiál
photographic paper fotografický papír
photographic plate fotografická deska
photographically fotograficky
photographing fotografování
photographs fotografie
photographs snímky
photography fotografické umění
photography fotografie
photography fotografie
photogravure fotogravura
photojournalist novinový fotograf
photolithography fotolitografie
photolithotrophic microorganism fotolitotrofní mikroorganismus
photolysis chemický rozklad světlem
photolysis fotolýza
photolytic fotolytický
photomechanical fotomechanický
photomechanics fotomechanika
photometer fotometr
photometric fotometrický
photometrical fotometrický
photometrically fotometricky
photometry fotometrie
photomicrograph mikrografie
photomicrograph mikrofotografie
photomontage fotomontáž
photomultiplier fotonásobič
photon foton
photons fotony
photoorganotrophic microorganism fotoorganotrofní mikroorganismus
photooxidant fotooxidant
photoperiodicity fotoperiodicita
photoperiodism fotoperiodismus
photophilic organism fotofilní organismus
photophobia strach ze světla
photophobic organism fotofóbní organismus
photopic vision fotopické vidění
photoreceptor fotoreceptor
photorespiration fotorespirace
photos fotky
photos fotografie
photosensitise fotosenzitizovat
photosensitive citlivý na světlo
photosensitive fotosenzitivní
photosensitivity citlivost na světlo
photosensitize fotosenzitizovat
photosphere fotosféra
photosynthesis fotosyntéza
photosynthesis of plants fotosyntéza rostlin
photosynthesize fotosyntetizovat
photosynthetic fotosyntetický
photosynthetic assimilation fotosyntetická asimilace
photosynthetically fotosynteticky
phototherapy fototerapie
phototrophic microorganism fototrofní mikroorganismus
phototropism fototropismus
phototypesetter fotosázecí stroj
phototypesetting fotosazba
photovoltaic fotonapěťový
photovoltaic fotovoltaický
phrasal frázový
phrase formulovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy