Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
phytobenthos fytobentos
phytocenology fytocenologie
phytochorology fytochorologie
phytochrome fytochrom
phytocoenosis fytocenóza
phytogeocoenosis fytogeocenóza
phytogeographical floral ream fytogeografická rostlinná říše
phytogeography fytogeografie
phytology fytologie
phytomass fytomasa
phytoncide fytoncid
phytopathogen fytopatogen
phytopathogen aggressivity agresivita fytopatogena
phytopathogen race rasa fytopatogena
phytopathogen toxin toxin fytopatogena
phytopathogenvirulence virulence fytopatogena
phytopathology fytopatologie
phytophage fytofág
phytophenology fytofenologie
phytoplankton fytoplankton
phytosociology fytosociologie
phytotoxicity fytotoxicita
phytotron fytotron
pi
pi-meson pí mezon
piaffe zvolna klusat
pianism klavírní umění
pianissimo pianissimo
pianist klavírista
pianist klavíristka
pianistic pianistický
pianists klavíristé
pianists pianisté
piano klavír
piano piano
piano pianino
pianoforte piano
pianola automatické piáno
pianos klavíry
piazza náměstí
piazza tržiště
pic obrázek
pic fotka
pica pika
pica typografická míra
picador pikador
picaninny černoušek
picaresque pikareskní
Picasso Picasso
Picasso Pablo Picasso (1881-1973)
piccalilli kořeněná zelenina
piccaninny černoušek
piccolo pikola
pick vybrat
pick sebrat
pick sbírat
pick vybírat
pick vzít
pick krumpáč
pick očesat
pick sklízet
pick trsátko
pick zobat
pick česat
pick up vyzvednout
pick at dobírat si
pick at ďoubat
pick holes in kritizovat
pick off odstřelovat
pick on dobírat si
pick on mít spadeno
pick out zvolit si
pick out rozpoznat
pick out vybrat
pick over přebrat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy