Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pictorial obrázkový
pictorially ilustrovaně
pictorially obrazově
picture obraz
picture snímek
picture fotografie
picture vyobrazit
picture zobrazit
picture malba
picture zobrazení
picture představovat si
picture book obrázková kniha
picture element pixl
picture gallery obrazárna
picture plane obrazová rovina
picture postcard pohlednice
picture tube obrazovka
picture tube televizní obrazovka
picture window pevné okno
picture writing hieroglyfy
picture writing obrázkové písmo
picture-phone videotelefon
picture-postcard pohlednice
picture-writing hieroglyfy
picture-writing obrázkové písmo
pictured vyobrazený
pictures obrázky
picturesque barvitý
picturesque malebný
picturesque pitoreskní
picturesquely barvitě
picturesquely malebně
picturesquely pitoreskně
picturesqueness malebnost
piddle ničit
piddle zacházet nešetrně
piddle piplat se
pidgin lámaný jazyk
pie koláč
pie buchta
pie pirožek
pie chart koláčový graf
pie chart kruhový diagram
pie in the sky nedosiahnuteľný cieľ
pie-eyed opilý
piebald grošovaný
piebald strakatý
piece kousek
piece kus
piece goods kusové zboží
piece of baggage zavazadlo
piece of flattery lichotka
piece of homework domácí úkol
piece of homework domácí úloha
piece of information údaj
piece of knowledge poznatek
piece of luggage zavazadlo
piece of news zpráva
piece of string špagát
piece of the action podíl
piecemeal postupný
piecemeal nekoordinovaný
piecemeal problem problém kouskování
pieces kousky
piecewise po částech
piecework úkolová práce
piecing vysprávka
pied pestrý
pied strakatý
Piedmont Piemont
Piedmont Piedmont
pier přístavní hráz
pier molo
pierce propíchnout
pierce probodnout

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy