Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pierce prorazit
pierced propíchnutý
piercer průbojník
piercing děrování
piercing ostrý
piercing probíjející
piercing pronikavý
piercing prorážející
piercing probíjení
piercingly pronikavě
piercingly ostře
Pierre Pierre
Pierre hl.m. - South Dakota v USA
piers mola
Pierson Pierson
pies koláče
pietistical pietistický
piety zbožnost
piezo effect piezoefekt
piezoelectric piezoelektrický
piezoelectric crystal piezoelektrický krystal
piezoelectric effect piezoelektrický efekt
piezoelectricity piezoelektřina
piezometer piezometr
piffle nesmysly
piffle tlachy
piffle kecat
piffle nesmysl
piffle žvanit
piffle žvást
piffling malicherný
pig prase
pig svině
pig vepř
pig chlemtat
pig čuně
pig žrout
pig iron surové železo
pig-headed paličatý
pig-headed svéhlavý
pig-headed tvrdohlavý
pig-out hltavost
pig-out žravosť
pig-out cpát se
pig-sticker osoba lovící divočáka kopím
pigeon holub
pigeon-hole holubník
pigeon-hole roztřídit
pigeonhole zařadit
pigeonhole rozškatulkovat
pigeons holubi
piggery vepřín
piggery prasečinec
piggish prasečí
piggish hltavý
piggish nenasytný
piggy čuník
piggy prasátko
piggy bank prasátko
piggy-bank prasátko
piggy-bank kasička
piggyback využít
pigheaded umíněný
pigheaded tvrdohlavý
pigheaded paličatý
pigheaded svéhlavý
piglet sele
pigment pigment
pigmentation pigment
pigmentation pigmentování
pigmentation zbarvení
pigments pigmenty
pigmy trpaslík
pigpen chlívek
pigpen vepřín

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy