Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pigs prasata
pigs vepři
pigskin vepřovice
pigsticker osoba lovící divočáka kopím
pigsty chlívek
pigswill pomyje
pigswill šlichta
pigtail cop
pigtails copánky
pigtails copy
pika druh králíka
pike kopí
pike hrot
pike štika
pike bodec
pike píka
pikeman voják s kopím
pikemen vojáci s kopím
piker skrblík
pikes kopí
pikes píky
pikes štiky
pikestaff násada kopí
pilaf pilaf
pilaff pilaf
pilaster výstupek ve stěně
pilaster pilastr
pilau pilaf
pilchard sardinka
pilchards sardinky
pile hromada
pile stoh
pile kůl
pile halda
pile sloup
pile složit
pile fůra
pile kupa
pile skládka
pile driver beranidlo
pile up složit na hromadu
pile up nahromadit
pile up navrstvit
pile up navršit
pile up skládat
pile-up hromadná havárie
piled nahromaděný
piled nakupený
piles pilíře
piles haldy
piles hemeroidy
piles hemoroidy
piles hromady
pileup velká bouračka
pileup hromadná havárie
pilfer ukrást
pilfer vykrádat zásilky
pilferage rozkrádání
pilferer zlodějíček
pilgrim poutník
Pilgrim Fathers puritáni kteří roku 1620 odpluli na lodi Mayflower z Anglie do Ameriky
pilgrimage pouť ke svatému místu
pilgrimage putování
pilgrimage putovat
piling pilíře
piling hromadění
piling kupení
pill pilulka
pill tabletka
pillage drancování
pillage loupení
pillage plenění
pillage vyplundrovat
pillage vyloupit
pillage vydrancovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy