Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pillage vyplenit
pillage plundrovat
pillage loupit
pillage drancovat
pillage plenit
pillaged drancoval
pillaged loupil
pillaged plenil
pillaged plundroval
pillaged vydrancoval
pillaged vyloupil
pillaged vyplenil
pillaged vyplundroval
pillager plenitel
pillaging drancování
pillar sloup
pillar pilíř
pillar of salt solný sloup
pillar-box poštovní schránka
pillars pilíře
pillars sloupy
pillbox krabička na tabletky
pillbox krabička na tablety
pillion tandem
pillock idiot
pillory pranýř
pillory pranýřovat
pillow polštář
pillow poduška
pillowcase povlak na polštář
pillows polštáře
pillowslip povlak na polštář
pills pilulky
Pillsbury Pillsbury
pilose srstnatý
pilose chlupatý
pilot pilot
pilot lodivod
pilot člun lodivoda
pilot pilotní
pilot pokusný
pilot vést loď
pilot pilotovat
pilot burner věčný plamínek
pilot burner zapalovací hořák
pilot experiment pilotní experiment
pilot light kontrolka
pilot light věčný plamínek
pilot project zkušební projekt
pilothouse kormidelna
piloting pilotáž
piloting pilotující
pilotless bezpilotní
pilotless aircraft bezpilotní letadlo
pilots piloti
pilous ochlupený
Pilsener Plzeňské
Pilsner Plzeň
pilsner světlé české pivo
PIM Parameterized Ionosphere Model
pimento nové koření
pimiento nové koření
pimp dělat pasáka
pimp pasák
pimp kuplíř
pimpernel druh rostliny
pimping kuplířství
pimple uher
pimple pupínek
pimply uhrovitý
pin špendlík
pin kolík
pin blbůstka
pin pin
pin down přimět

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy