Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
authorising autorizující
authoritarian autoritativní
authoritarian autoritářský
authoritarian autoritativní
authoritarian autoritářský
authoritarian system autoritativní systém
authoritarianism autoritářství
authoritarianism autoritativní systém
authoritarianism autoritářství
authoritarianism autoritativní systém
authoritariansystem autoritativní systém
authoritative směrodatný
authoritative panovačný
authoritative úřední
authoritative autoritativní
authoritative směrodatný
authoritative panovačný
authoritative úřední
authoritative autoritativní
authoritative dry year period směrodatně suchý rok
authoritative period of drought směrodatné suché období (závlahy)
authoritative precipitation směrodatná srážka (závlahy)
authoritativedryyearperiod směrodatně suchý rok
authoritatively směrodatně
authoritatively autoritativně
authoritatively směrodatně
authoritatively autoritativně
authoritativeness panovačnost
authoritativeness autoritativnost
authoritativeness autoritářství
authoritativeness směrodatnost
authoritativeness panovačnost
authoritativeness autoritativnost
authoritativeness autoritářství
authoritativeness směrodatnost
authoritativeperiodofdrought směrodatné suchéobdobí
authoritativeprecipitation směrodatná srážka
authorities úřady
authorities autority
authorities řídícíorgány
authorities úřady
authorities autority
authorities řídící orgány
authority zmocnění
authority pověření
authority oprávnění
authority pravomoc
authority úřad
authority autorita
authority zmocnění
authority pověření
authority oprávnění
authority pravomoc
authority úřad
authority autorita
authority system autoritativní systém
authoritysystem autoritativní systém
authorization povolení
authorization pověření
authorization oprávnění
authorization autorizace
authorization povolení
authorization pověření
authorization oprávnění
authorization autorizace
authorize zmocnit
authorize oprávnit
authorize schválit
authorize autorizovat
authorize zmocnit
authorize oprávnit
authorize schválit
authorize autorizovat
authorized oprávněný
authorized kompetentní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy