Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pipeline plynovod
pipeline potrubí
pipeline ropovod
pipelines potrubí
pipelining proudové zpracování
piper dudák
pipes potrubí
pipes roury
pipes trubky
pipes dudy
Pipestone okres v USA
pipette pipeta
pipettes pipety
pipework potrubí
piping potrubí
pipit druh zpěvného ptáka
pippin odrůda jablek
pips oka na kostce
pipsqueak nula
pipsqueak nicka
piquancy pikantnost
piquant dráždivý
piquant pikantní
piquantly pikantní
pique uraženost
piqued uražený
piracy pirátství
Piraeus město - Řecko
piranha piraňa
pirate pirát
pirate loupežník
pirate korzár
pirated pirátský
pirated ukradený
pirates piráti
piratical pirátský
pirating nelegální kopírování
pirouette pirueta
pirozhki pirožky
piscatory rybářský
Pisces Ryby
pisciculture water quality criterion rybochovné kritérium jakosti vody
piscivorous rybožravý
pish fuj!
PiSi Platinum Silicide
pismire mravenec
piss nasrat
piss vulgárně močit
piss vulgárně moč
piss vulgárně pomočit
piss chcanky
piss moč
piss močit
piss chcát
piss čůrat
piss ant hnidopich
piss ant šťoural
piss off vypadni
piss off srát (=zlobit)
piss-head opilec
pissed naštvaný - vulgárně
pissed off naštvaný
pisser vulgárně průšvih
pisser vulgárně mizera
pisses močí - vulgárně
pisshead opilec
pissing chcaní
pisspoor vyčůraný
pisspoor ubohý
pistachio pistácie
piste sjezdovka
pistil pestík
pistillate pestíkový
pistol revolver
pistol pistole

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy