Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pistols pistole
piston píst
piston flow pístový tok (hydrosystém)
piston ring pístní kroužek
piston rod ojnice
piston rod pístnice
pit důl
pit jáma
pit šachta
pit postavit se proti
pit depo
pit místo pod hledištěm
pit ten nejhorší
pit peklo
pit jáma vykopaná
pit past
pit propast
pit díra
pit-a-pat ťuk ťuk
pit-a-pat bušení
pit-a-pat tepání
pit-a-pat tepat
PITBY Put It in Their Back Yard
pitch smůla
pitch výška
pitch druh úderu v golfu
pitch rozteč
pitch výběrové řízení
pitch nakukat
pitch-and-toss hra s mincemi
pitch-dark černý jako noc
pitchblende smolinec
pitched skloněný
pitched battle pravidelná bitva
pitcher amfora
pitcher nadhazovač
pitcher džbán
pitcher džbánek
pitcher plant špirlice
pitchfork vidle
pitching nadhazování
pitchman stánkař
piteous dojímavý
piteously žalostně
piteousness dojímavost
pitfall léčka
pitfall past
pitfall nedostatek
pitfalls nástrahy
pith dřeň
pith dužina
pith mícha
pithead vstup do dolu
pithily obsažně
pithiness hutnost
pithiness jadrnost
pithiness obsažnost
pithiness říznost
pithy jadrný
pitiable žalostný
pitiable politováníhodný
pitiably žalostně
pitiful soucitný
pitiful žalostný
pitifully žalostně
pitiless nelítostný
pitilessly nemilosrdně
pitman horník
pitman havíř
pitman šachtař
Pitney Pitney
piton horolezecká skoba
pits díry
pits jámy
Pitt Pitt

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy