Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pittance almužna
pitter-patter cupitání
pitter-patter cupot
pitting postavit proti
Pittsburgh město - Spojené státy americké
pituitary podvěsek mozkový
pituitary hypofýza
pity litovat
pity politovat
pity škoda
pityingly lítostivě
Pius Pius
pivot ústřední bod
pivot osa otáčení
pivot otáčet
pivot pivot
pivot točit
pivot vřeteno
pivot čep
pivotal klíčový
pix fotky
pixel pixel
pixels pixely
pixie skřítek
pixy skřítek
Pizarro Pizarro
Pizarro Francisco Pizarro (1478-1541)
pizzas pizzy
pizzeria picérie
pizzeria pizzerie
pizzicato pizzicato
PJW Please Just Wait
Pk Kill Probability
PKB Pot
pkgkgljlk khkigilhki
PL Phillips Laboratory
placable usmiřitelný
placard plakát
placard poutač
placard transparent
placate usmířit
placating usmiřování
placatory uklidňující
place místo
place položit
place postavit
place uskutečnit
place bydliště
place sídlo
place umístit
place ustanovit
place zařadit
place rezidence
place umístění
place náměstí
place postavení
place pozice
place atmosféra
place plocha
place prostor
place prostranství
place a bet učinit sázku
place concrete betonovat
place kick kop z místa
place kick výkop
place of residence bydliště
place on record protokolovat
place setting příbor
placeable umístitelný
placebo placebo
placed položený
placed přistavený
placed umístěný
placed umístil
placeholder zástupný znak

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy