Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
placemen lidé dosazení do funkcí
placement umístění
placements umístění
placenta placenta
placentae placenta
placental týkající se placenty
placer rýžoviště
places místa
places umisťuje
placid flegmatický
placid klidný
placid mírný
placid nerušený
placid nevzrušený
placid poklidný
placid spokojený
placid tichý
placidity klidnost
placidity tichost
placidly klidně
placidly tiše
placing umisťování
placing umísťující
plage pláž
plagiarise napodobovat
plagiarised napodobovaný
plagiarism plagiát
plagiarism plagiátorství
plagiarist plagiátor
plagiarize napodobovat
plagiarize opisovat
plagiary plagiátor
plagioclase plagioklas
plagioclastic plagioklasový
plagiogeotropism plagiogeotropismus
plague epidemie
plague morová rána
plague mračno
plague mrak
plague pohroma
plague rána
plague záplava
plague ničivé množství
plague ničivé hejno
plague dýmějový mor
plague ničivé hejo
plague zamořit
plague nákaza
plague soužení
plague mor
plagued soužený
plagued sužoval
plagued zamořený
plaguy prokletý
plaguy otravný
plaguy nepříjemný
plaice platýs
plaice platejs
plaid pléd
plaid přehoz
plain prostý
plain planina
plain rovina
plain zřejmý
plain obyčejný
plain zřetelný
plain všední
plain chocolate hořká čokoláda
plain text prostý text
plain-spoken srozumitelně sdělený
plainchant druh kostelního zpěvu
plainclothes v civilním oblečení
plainclothes man tajný policista
plainer obyčejnější
plainer jednodušší

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy