Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
plainest nejobyčejnější
plainest nejprostší
plainest nejvšednější
plainly jasně
plainly zřejmě
plainly zřetelně
plainness nevzhlednost
plainness prostost
plainness zřetelnost
plains pláně
plainsong liturgický kostelní zpěv
plainspoken srozumitelně sdělený
plaint nářek
plaint žal
plaintext čistý text
plaintext nešifrovaný text
plaintiff strana žalující
plaintiff navrhovatel
plaintiff žalobce civilní
plaintiff žalobce
plaintive žalostný
plaintively plačtivě
plaintively žalostně
plait plést
plait splést
plan plán
plan hodlat
plan nárys
plan plánovat
plan projekt
plan projektovat
plan půdorys
plan záměr
plan naplánovat
plan plán
plan chystat
plan návrh
plan rozvrh
planar rovinný
planarian ploštěnka
Planck Planck
plane letadlo
plane rovina
plane hoblovat
plane hoblík
plane plocha
plane angle rovinný úhel
plane figure rovinný obrazec
plane geometry rovinná geometrie
plane tree platan
plane-polarized rovinně polarizovaný
planed srovnaný
planed urovnaný
planed hoblovaný
planeload plné letadlo
planer hoblovka
planes hoblíky
planes letadla
planes plochy
planes roviny
planet planeta
planet oběžnice
planet gear planetové soukolí
planet wheel planetové kolo
planetarium planetárium
planetary planetární
planetary gear planetové soukolí
planetoid planetka
planets planety
plangency hutnost
plangent sytý např. zvuk
planimeter planimetr
planimetric polohopisný
planimetric planimetrický
planing hoblování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy