Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
plank deska
plank prkno
plank prkénko
plankton plankton
planktonic planktonový
planless bezplánovitý
planned plánovaný
planned plánoval
planned economy plánovaná ekonomika
planned economy plánované hospodářství
plannedness plánovanost
planner plánovač
planner projektant
planners plánovače
planners plánovači
planners projektanti
planning plánování
planning plánující
Plano město - Spojené státy americké
planoconvex ploskovypuklý
plans plánuje
plans plány
plant rostlina
plant továrna
plant nasadit
plant kytka
plant rostlinný
plant pěstovat
plant strojní zařízení
plant dílna
plant provoz
plant závod
plant podnik
plant agregát
plant aparatura
plant osázet
plant provozovna
plant sazenice
plant zasadit
plant zařízení
plant age resistance fázová odolnost rostlin
plant allelopathy alelopatie rostliny
plant and equipment budovy a zařízení
plant bacteriosis bakterióza rostlin
plant capacity kapacita závodu
plant damage extent poškození rostlin
plant damage extent stupeň poškození rostlin
plant damage gamut stupnice poškození rostlin
plant damage scale stupnice poškození rostlin
plant disease choroba rostlin
plant disease depression deprese choroby rostlin
plant disease diagnostics diagnostika chorob rostlin
plant disease long-term prognosis dlouhodobá prognóza choroby rostlin
plant disease prognosis for many years víceletá prognóza choroby rostlin
plant disease short-term prognosis krátkodobá prognóza choroby rostlin
plant disease spread rozšíření choroby rostlin
plant formation rostlinná formace
plant indicator rostlinný indikátor
plant louse mšice
plant mycosis mykóza rostliny
plant pest škůdce rostlin
plant pest long-term prognosis dlouhodobá prognóza škůdce rostlin
plant pest prognosis for many years víceletá prognóza škůdce rostlin
plant pest short-term prognosis krátkodobá prognóza škůdce rostlin
plant pest spread rozšíření škůdce rostlin
plant protection ochrana rostlin
plant protection microbiopreparation mikrobiopreparát na ochranu rostlin
plant quarantine karanténa rostlin
plant resistance to diseases odolnost rostliny proti chorobám
plant resistance to diseases vzdornost rostliny proti chorobám
plant resistance to pests odolnost rostliny proti škůdcům
plant resistance to pests vzdornost rostliny proti škůdcům
plant susceptibility náchylnost rostliny
plant test assortment testovací sortiment rostlin
plant test complex testovací soubor rostlin

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy