Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
plant tolerance to invasion tolerance rostliny k napadení
plant virosis viróza rostliny
plant virus habitation centre ohnisko výskytu rostlinného viru
plantain jitrocel
plantar chodidlový
plantation plantáž
plantations plantáže
planted pěstovaný
planter květináč
planter pěstitel
planter plantážník
planter sadař
planting pěstování
planting sázení
planting setba
plants elektrárny
plants pěstuje
plants rostliny
plants továrny
plants zasazuje
plants závody
plantsman pěstitel rostlin
plaque plaketa
plash cákat
plash šplouchat
plasm plazma
plasma plazma
plasma plazmový
plasmic plazmový
plasmid prstenec DNA
Plasmodium Plasmodium
plaster náplast
plaster of Paris sádra
plasterboard sádrokarton
plasterboard sádrová lepenka
plastered přilepený
plasterer štukatér
plastering omítka
plastering omítání
plasterwork omítání
plastic igelit
plastic igelitový
plastic plastikový
plastic plast
plastic plastický
plastic plastový
plastic nepřirozený
plastic plastická hmota
plastic umělá hmota
plastic plastika
plastic bag igelitový pytlík
plastic material plast
plastic surgeon plastický chirurg
plastic surgery plastická chirurgie
plasticine plastelína
plasticity plasticita
plasticity tvárnost
plasticize učinit plastickým
plasticizer změkčovadlo
plasticizer plastifikátor
plastics plasty
plastid plastid
plastique plastika
plat malý pozemek
plat zmapovat
Platanus occidentalis Platan západní
plate talíř
plate cedulka
plate plech
plate glass zrcadlové sklo
plate iron ocelové desky
plateau plató
plateau náhorní plošina
plateau náhorní rovina
plateau rovina

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy