Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
plateaux plató
plateaux náhorní plošina
plateaux rovina
plated oplechovaný
plated plátovaný
plateful talířové množství
platelayer traťový dělník
platelet krevní destička
platen deska tiskového stroje
platen válec psacího stroje
plates pláty
platform platforma
platform nástupiště
platform pódium
platform stupínek
platform plošina
platform program
platform station nástupiště
platforms platformy
platforms plošiny
platforms podstavce
platforms rampy
platforms tribuny
plating opancéřování
plating oplechování
plating pokovování
platinum platina
platinum black platinová čerň
platitude banalita
platitude samozřejmost
platitude plochost
platitudinous frázovitý
platitudinous otřelý
platitudinous otřepaný
Plato Plato
platonic platonický
platoon skupina lidí
platoon četa
Platte Platte
platter podnos
platter tác
platy deskovitý
platypus ptakopysk
plaudit aplaus
plaudit potlesk
plaudits potlesk
plausibility pravděpodobnost
plausibility věrohodnost
plausible přijatelný
plausible pravděpodobný
plausibly přijatelně
plausibly věrohodně
play divadelní hra
play drama
play hra
play hrát
play zahrát
play sehrát
play dovádět
play hrát si
play hříčka
play laškovat
play pohrávat si
play skotačit
play utkání
play zápas
play around obtékat
play back přehrát
play down snižovat význam
play down bagatelizovat
play fair hrát poctivou hru
play fair hrát poctivě
play fair hrát slušně
play fair jednat poctivě
play fair jednat slušně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy