Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
authorized autorizovaný
authorized oprávněný
authorized kompetentní
authorized autorizovaný
authorized agent prokurista
authorized capital schválený kapitál
Authorized Version autorizovaná verze
Authorized Version autorizovaná verze
authorizedagent prokurista
authorizedcapital schválený kapitál
authors autoři
authors autoři
authorship autorství
authorship autorství
autism autizmus
autism autizmus
autistic autistický
autistic autistický
auto auto
auto emissions tax daň z emisí automobilů
auto indent automatické odsazování
auto-suggestion autosugesce
auto-suggestion autosugesce
auto-trip výletautem
auto-trip výlet autem
autobahn dálnice
autobahn dálnice
autobiographic svéživotopisný
autobiographic svéživotopisný
autobiographical autobiografický
autobiographical autobiografický
autobiographically autobiograficky
autobiographically autobiograficky
autobiographies autobiografie
autobiographies autobiografie
autobiography životopis
autobiography vlastní životopis
autobiography autobiografie
autobiography životopis
autobiography vlastní životopis
autobiography autobiografie
autocatalysis autokatalýza
autocatalysis autokatalýza
autocephalous samostatný
autocephalous samostatný
autochthon starousedlík
autochthon původní obyvatel
autochthon praobyvatel
autochthon domorodec
autochthon starousedlík
autochthon původní obyvatel
autochthon praobyvatel
autochthon domorodec
autochthonic autochtonní
autochthonic autochtonní
autochthonous autochtonní
autochthonous autochtonní
autochthonous microorganism autochtonní mikroorganismus
autochton starousedlík
autochton praobyvatel
autochton domorodec
autochton starousedlík
autochton praobyvatel
autochton domorodec
autoclave tlakovýhrnec
autoclave autokláv
autoclave tlakový hrnec
autoclave autokláv
autocode autokód
autocode autokód
autocoder autokód
autocoder autokód
autocorrelation autokorelace
autocracy samovláda
autocracy samovláda

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy