Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
play fair jednat čestně
play false podvádět
play games hrát si
play growns-up hrát si na dospělé
play on words slovní hříčka
play second fiddle hrát druhé housle
play sport sportovat
play sports sportovat
play the field běhat za holkama
play the fool dělat se hloupým
play the violin hrát na housle
play up zveličovat
play with fire zahrávat si s ohněm
play-act hrát divadlo
play-off play-off
playa občas zaplavovaná písková plošina
playa playa
playability hratelnost
playable hratelný
playact hrát divadlo
playback playback
playback reprodukce
playbill divadelní plakát
playboy playboy
played hrál
played hraný
player hráč
player hráčka
player přehrávač
player herec
player piano mechanický klavír
player-manager manažer hráčů
players hráči
playfellow parťák
playful hravý
playful dovádivý
playful humorný
playful laškovný
playful rozpustilý
playful žertovný
playfully hravě
playfulness hravost
playfulness rozpustilost
playgoer návštěvník divadla
playground hřiště
playgroup hřiště
playhouse domeček
playing hraní
playing hrací
playing hrající
playing cards hrací karty
playing field hřiště
playmate kamarád
playmate spoluhráč
playoff play-off
playoff playoff
playoffs zápasy o titul
playpen dětská ohrádka
playroom dětský pokoj
playroom herna
plays hraje
playstation2 playstation2
playsuit dupačky
plaything hračka
plaything hříčka
playtime čas hry
playtime volno
playwright dramatik
playwright autor divadelní hry
plaza náměstí
plaza tržiště
PLBKAC Problem Lies Between Keyboard And Chair
plea záminka
plea námitka
plea odpověď obžalovaného

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy