Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
plebeian plebejský
plebiscit hlasování
plebiscit plebiscit
plebiscite lidové hlasování
plebiscite referendum
plebiscite plebiscit
plectrum trsátko
pled plead/pled/pled
pled prosil
pledge zavázat se
pledge slíbit
pledge ručení
pledge slib
pledge záruka
pledge závazek
pledge záruka
pledge zástava
pledged slíbený
pledged zastavený
pledgee zástavní věřitel
pledger dlužník
pledger ručitel
pledger zástavce
Pleistocene pleistocén
plenary plenární
plenipotentiary zplnomocněnec
plenitude absolutnost
plenteous hojný
plenteously hojně
plentiful hojný
plentiful bohatý
plentiful opulentní
plentiful plodný
plentiful početný
plentiful úrodný
plentiful ve velkém množství
plentifully hojně
plentitude plnost
plenty spousta
plenty hodně
plenty hojnost
plenty množství
plenum plénum
pleomorphism pleomorfismus (biologie)
pleomorphism mnohotvarost
plesiosaur plesiosaurus
plesiosaurus plesiosaurus
plethora přehršel
pleura pohrudnice
pleural pohrudniční
pleurisy zánět pohrudnice
pleurisy pleuritida
pleuston pleuston
plexiglass plexisklo
plexus svazek cév nebo nervů
plexus plexus
PLIA pojišťovací asociace pro zodpovědnost za znečištění
pliability ohebnost
pliability pružnost
pliable ohebný
pliable ochotný
pliant měkký
pliant poddajný
pliant vláčný
pliant tvárný
pliant plastický
pliant přizpůsobivý
plica fald
plica vráska
plica záhyb
pliers kleště
plight vážná situace
plight brynda
plight přísahat
plight nepříjemná situace

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy