Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
plimsolls tenisky
plinth sokl
plinth podstavec
PLMKO Please Let Me Know
PLO Palestine Liberation Organization
plod trmácet
plodding udřený
ploddingly lopotně
ploddingly namáhavě
PLOKTA Press Lots Of Keys To Abort
plonk dunět
plonk žuchnout
plonker blbec (VB)
plop žbluňknutí
plosive výbuchová souhláska
plot zápletka
plot komplot
plot mapovat
plot plánovat
plot parcela
plot intrika
plot intrikovat
plot pikle
plot pleticha
plot pozemek
plot spiknutí
plots parcely
plotted plánovaný
plotter souřadnicový zapisovač
plotter kreslič
plotter spiklenec
plotters plottery
plotting parcelace
plotting parcelování
plotting rozměřování
plotting rozparcelování
plotting vyhodnocování
plough orat
plough pluh
plough zorat
plough brázdit
plough shrnovač
plough rozrýt
plough vyhodit od zkoušky
ploughed zoraný
ploughing orání
ploughing orba
ploughland orná půda
ploughland ornice
ploughman oráč
ploughmen oráč
ploughs pluhy
ploughshare radlice
plover čejka
plow pluh
plow orat
plow orací
plow pluhový
plow brázdit
plow shrnovač
plowing orba
plowman oráč
plowshare radlice
ploy trik
ploy taktika (reklamní)
ploy manévr (k získání výhody)
ploys triky
pluck trhat
pluck trhnout
pluck droby
pluck oškubat
pluck trhnutí
pluck utrhnout
pluck vytrhat
pluck vytrhávat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy