Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
plus sign znaménko plus
plush plyšový
plush luxusní
plush přepychový
plush lážový
plush velvet plyšový
plushy luxusní
plushy přepychový
Pluto Pluto
plutocracy plutokracie
plutocrat plutokrat
plutocratic plutokratický
plutonium plutonium
plutonium credit postavení plutonia
pluvial dešťový
pluviometer srážkoměr
ply vrstva např. papíru
ply dýha
ply vnucovat
ply zásobovat
Plymouth okres v USA
Plymouth město - Velká Británie
plywood překližka
PM ministerský předseda
PMAD Power Management and Distribution
PMBI Pardon My Butting In
PMD Program Management Directive
PMETC Pardon Me ETC.
PMFBI Pardon Me For Butting In
PMFJI Pardon Me For Jumping In
PMFJIH Pardon Me For Jumping In Here.
PMJI Pardon My Jumping In
PMMW Passive Millimeter Wave
pneumatic pneumatický
pneumatic vzduchový
pneumatic aeration pneumatická aerace (vody)
pneumatophore dýchací kořen
pneumatophore vzdušný kořen
pneumoconiosis pneumokonióza
pneumonia zápal plic
pneumonia pneumonie
pneumothorax pneumotorax
poach povařit
poach krást
poach pytlačit
poach ukrást
poach vařit
poached egg sázené vejce
poacher pytlák
poaching pytlačení
poaching pytláctví
POC Prisoner Of Chat
Pocahontas Pocahontas (1595?-1617)(indiánská princezna)
Pocahontas okres v USA
pochard kachna chocholatá
pock neštovice
pocked poďobaný
pocket kapesní
pocket kapsa
pocket vak
pocket calculator kapesní kalkulačka
pocket dictionary kapesní slovník
pocket edition kapesní vydání
pocket knife kapesní nůž
pocket money kapesné
pocket-book zápisník
pocket-knife kapesní nůž
pocket-money kapesné
pocket-size kapesní
pocketbook zápisník
pocketed přivlastnil
pocketed ukradl
pocketful množství kapsy
pocketknife kapesní nůž
pocketknife zavírací nůž

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy