Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pockets kapsy
pockmarked poďobaný
pod tobolka
pod lusk
pod shluk
pod tvořit lusky
Podgorica město - Srbsko a Černá Hora
podgy podsaditý
podiatry pedikůra
podium pódium
podobný ICQ) jabber štěbetat
pods lusky
poem báseň
poems básně
poesy báseň
poet básník
poet laureate dvorní básník
poetess básnířka
poetic básnický
poetical básnický
poetically poeticky
poeticism básnický výraz
poetics poetika
poetry poezie
poets básníci
pogo hračka na poskakování
pogrom masakr
poignancy hluboký smutek
poignancy dojímavost
poignant pikantní
poignant palčivý
poignant bolestný
poignant naléhavý
poignant dojímavý
poignant výstižný
poignant hluboce dojímavý
poignant pronikavý
poignant trefný
poignantly bolestně
poikilothermic studenokrevný
poikilothermy poikilothermie
poinciana druh tropického keře
poind zabavit
Poindexter Poindexter
poinsettia vánoční hvězda
point bod
point ukázat
point ukazovat
point poukazovat
point namířit
point detail
point okamžik
point označit
point směřovat
point tečka
point zamířit
point problém
point irrigation bodová závlaha
point man předák hlídky
point of no return okamžik od kterého se nelze vrátit
point of view úhel pohledu
point out upozornit
point out upozorňovat
point out zdůraznit
point out podotknout
point out vytknout
point out poukázat na
point sources bodové zdroje
point up zvýraznit
point-blank rovnou
point-blank upřímně
point-blank upřímný
point-of-sale místo prodeje
point-sample bodový vzorek (vody)
point-sample prostý vzorek (vody)

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy