Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
point-to-point od bodu k bodu
pointed cílený
pointed lomený
pointed mířící
pointed namířený
pointed poukázal
pointed zahrocený
pointed zamířil
pointed ostrý
pointed zašpičatělý
pointed špičatý
pointed roll rohlík
pointedly jízlivě
pointedly špičatě
pointedly trefně
pointer ukazatel
pointer směrník
pointers ukazatele
pointillism pointilismus
pointillist pointilista
pointing míření
pointing směřování
pointing ukazování
pointing směřující k
pointless nesmyslný
pointless marný
pointless zbytečný
pointlessly bezúčelně
pointlessly marně
pointlessly nesmyslně
pointlessness bezúčelnost
pointlessness zbytečnost
points body
points výhybka
pointsman výhybkář
pointy špičatý
poise postoj
poise rovnováha
poise vyrovnanost
poise vyvážit
poised vyvážený
poised vyvážil
poison jed
poison otrávit
poison mor
poison otrava
poison ivy škumpa jedovatá
poisoned otrávený
poisoner travič
poisoning otrava
poisoning intoxikace
poisonous jedovatý
poisons jedy
Poisson Siméon Denis Poisson
Poisson Poisson
Poisson distribution Poissonovo rozdělení
POITS Piss On It Tomorrow s Saturday
poke strkat
poke hrabat se
poke vrazit
poke šťourat
poke šťourat se
poke hrabat
poke at píchat
poked postrčený
poked rýpnutý
poker poker
poker-faced neproniknutelný
poker-faced nevyzpytatelný
pokes popichuje
pokes sťouchá
pokey vězení
poking postrkování
poky mizerný
pol zkratka politik

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy