Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Poland Polsko
Poland Poland
polar polární
polar bear ledový medvěd
polar cap polární čepička
polarimeter polarimetr
Polaris Severka
Polaris Polárka
polarisation polarizace
polarise polarizovat
polarised polarizovaný
polarity polarita
polarization polarizace
polarize polarizovat
polarized polarizovaný
polarizing polarizující se
polarographic polarografický
polarography polarografie
pole tyč
Pole Polák
Pole Pole
pole kůl
pole pól
pole bidlo
pole hůlka
pole oj
pole sloup
pole stožár
pole jump skok o tyči
pole placement umístění pólů
pole position první místo na startovním roštu
Pole Star Severní hvězda
pole vaulter skokan o tyči
Pole woman Polka
pole-jump skok o tyči
pole-star polárka
pole-vaulter skokan o tyči
poleaxe bitevní sekera
polecat tchoř
polemic polemika
polemical polemický
polemicist polemik
polemics polemiky
polemist polemik
polemize polemizovat
polenta italský pokrm
poles póly
poles stožáry
poles tyče
polestar severka
polestar polárka
poleward směrem k pólu
police policejní
police policie
police kontrolovat
police dohlížet
police policisté
police policejní sbor
police chránit
police department policejní oddělení
police dog policejní pes
police force policejní síla
police officer policajt
police officer policejní důstojník
police state policejní stát
police station policejní stanice
policeman policajt
policeman policista
policeman strážník
policemen policajti
policemen policisté
policewoman policajtka
policewoman policistka
policewomen policistka
policies politiky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy