Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
autocracy autokracie
autocrat samovládce
autocrat absolutnívládce
autocrat samovládce
autocrat absolutní vládce
autocratic autokratický
autocratic absolutistický
autocratical autokratický
autocratically autokraticky
autocue čtecí zařízení
autodidact samouk
autoemissionstax daň z emisí automobilů
autogamic samosprašný
autogamous samosprašný
autogamy autogamie
autogenesis samoplození
autogenous autogenní
autogiro vrtulník
autogiro autogyra
autograph podpis
autograph autogram
autographed podepsaný autorem
autographed photograph. autorem podepsaný snímek
autographic autografický
autogyro vrtulník
autoignition samovznícení
autoimmune autoimunitní
autoindent automatické odsazování
autoloading samonabíjecí
autolysis autolýza
automaker výrobce automobilů
automat automat
automata automat
automate automatizovat
automated automatizovaný
automated emission monitoring automatizovaný emisní monitoring (AEM)
automated emission monitoring AEM automatizovaný emisní monitoring
automated immission monitoring automatizovaný imisní monitoring (AIM)
automated immission monitoring AIM automatizovaný imisní monitoring
automatic samočinný
automatic automatický
automatic data processing automatické zpracování dat počítačem
automatic pilot autopilot
automatic pilot automatický pilot
automatic sampler automatický vzorkovač (vody)
automatic stabilizer automatický stabilizátor
automatic water quality control system automatizovaná soustava kontroly jakosti vody
automatically automaticky
automatically samočinně
automatically automatizovaně
automation mechanizace
automation automatizace
automatism bezděčná činnost
automatism automatizmus
automatism automatismus
automatize automatizovat
automaton automat
automobile auto
automobile automobilový
automobile motorové vozidlo
automobile automobil
automobile trunk kufr u auta
automobiles auta
automobiles automobily
automorphism automorfizmu
automotive automobilový
autonavigator auto-navigátor
autonomic samovolný
autonomic samostatný
autonomic nervous system autonomní nervový systém
autonomous samosprávný
autonomous autonomní
autonomous samostatný
autonomous consumption autonomní spotřeba
autonomously samostatně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy