Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
policies zásady
policing dohlížení
policing kontrola
policy pojistka
policy politika
policy taktika
policy strategie
policy firemní taktika
policy firemní postup
policy firemní politika
policy postup
policy zásady
policy ineffectiveness theorum teorém politické neefektivnosti
policyholder pojištěnec
policymaker politik
policymaker politický činitel
polio obrna
poliomyelitis dětská obrna
poliomyelitis obrna
poliovirus virus dětské obrny
polish lesk
polish uhladit
polish zjemnit
Polish polský
Polish polsky
Polish polština
polish leštit
polish cídit
polish vyleštit
polish vyčistit
polish nablýskat
polish leštěnka
polish leštění
polish leštidlo
Polish language polština
Polish man Polák
polish off zbaštit
Polish woman Polka
polished vyleštěný
polished leštěný
polished uhlazený
polishedness vyleštěnost
polisher leštič
polishing leštění
politburo politbyro
polite zdvořilý
polite zušlechtěný
polite ušlechtilý
polite salónní
polite elegantní
polite kultivovaný
polite kulturní
polite společenský
polite slušný
polite learning klasické vzdělání
politely zdvořile
politeness slušnost
politeness zdvořilost
politer slušnější
politesse galantnost
politesse slušnost
politesse uhlazenost
politesse zdvořilost
politest nejzdvořilejší
politic prozíravý
political externality politické
political politický
political prisoner politický vězeň
political science politická věda
political studies politologie
politically politicky
politician politik
politicians politikové
politicians politici
politicisation zpolitizování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy