Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
poltroonery zbabělost
polyamide polyamid
polyandrous polyandrický
polyandry mnohomužství
polyanthus prvosenka
polyatomic víceatomový
polybrominated biphenyl PBB polybromovaný bifenyl
polybrominated biphenyl polybromovaný bifenyl (PBB)
polycarbonate polykarbonát
polychromatic mnohobarevný
polychromatic polychromatický
polychrome barevný
polychromic mnohobarevný
polyclimax polyklimax
polycrystalline polykrystalický
polycyclic polycyklický
polydactyl mnohoprstý
polyelectrolyte polyelektrolyt
polyembryony polyembryonie
polyester polyester
polyester polyesterový
polyethylene polyethylen
polyethylene polyetylén
polygamous polygamní
polygamy mnohoženství
polyglot vícejazyčný
polygon mnohoúhelník
polygon polygon
polygonal mnohoúhelníkový
polygonal polygonální
polygons mnohoúhelníky
polygraph detektor lži
polygyny mnohoženství
polygyny polygamie
polyhedra mnohostěn
polyhedral mnohostěnný
polyhedron mnohostěn
polyhedrosis polyedróza
polymath vševěd
polymer polymer
polymerase polymeráza
polymeric polymerní
polymerisation polymerizace
polymerization polymerace
polymerization polymerizace
polymerize polymerizovat
polymerize polymerovat
polymerized polymerovaný
polymers polymery
polymorphic mnohotvárný
polymorphic polymorfní
polymorphism mnohotvarost
polymorphism polymorfie
polymorphism polymorfizmus
polymorphism polymorfismus (biologie)
polymorphous mnohotvarý
Polynesia Polynésie
polynomial mnohočlen
polynomial polynom
polynomial polynomický
polynomials mnohočleny
polynomials polynomy
polyose polyóza
polyp polyp
polypeptide polypeptid
polypetalous mnohoplátečný
polyphage polyfág
polyphase vícefázový
polyphonic polyfonní
polyphony polyfonie
polypi nádory
polypropylene polypropylen
polypus nádor
polypuses nádory
polysaccharide polysacharid

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy