Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
polysaprobity polysaprobita
polystyrene polystyren
polysyllabic mnohoslabičný
polytechnic polytechnika
polytechnics polytechnika
polytheism mnohobožství
polytheist polyteista
polytheistic polyteistický
polythene igelit
polythene igelitový
polytopes úhelník
polytopic polytopický
polytoxicity polytoxicita
polytypic polytypický
polyunsaturated polynenasycený
polyurethane polyuretan
polyvinyl polyvinil
polyvinyl polyvinyl
polyvinyl chloride polyvinylchlorid
polyvinyl chloride polyvinylchlorid (PVC)
polyvinyl chloride PVC polyvinylchlorid
polyzoan mechovka
pom Anglán
pom špicl
pom-pom bambule
pomace ovocné výlisky
pomace rozdrcené ovoce
pomade pomáda
pomatum pomáda
pomegranate granátové jablko
pomelo grapefruit
Pomerania Pomoří
Pomerania Pomoransko
pommel část rukojetě meče
pommel část sedla koně
pommel rozsocha
pommy anglán
Pomona město - Spojené státy americké
pomp pompa
pompadour druh účesu
pompano mořská ryba
Pompeii Pompeje
Pompey Pompey
pompon bambule
pomposity okázalost
pomposity pompéznost
pompous nafoukaný
pompous nabubřelý
pompous pompézní
pompously nafoukaně
pompousness nafoukanost
Ponce Ponce
pond rybník
pond rybníček
pond amelioration meliorace rybníka
pond disinfection dezinfekce rybníka
pond ground dno rybníka
pond ring trench obvodová rybniční stoka
pond system rybniční soustava
ponder hloubat
ponder přemítat
ponder přemýšlet
ponder rozvažovat
ponder uvažovat
ponderable vážitelný
ponderable zvažitelný
ponderable materiální
pondered přemýšlel
pondered uvažoval
pondering hloubavý
ponderous nemotorný
ponderous těžkopádný
ponderously nemotorně
ponderously těžkopádně
ponderousness nudnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy