Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
poor work habits špatné pracovní návyky
poor wretch nebožák
poorer chudší
poorest nejchudší
poorhouse chudobinec
poorly chabě
poorly mizerně
poorly špatně
poorly uboze
poorly špatně
poorly slabý
poorness chudoba
pop populární
pop puknutí
pop taťka
pop a cap vystřelit z pistole
pop art pop-art
pop down zaskočit
pop in přijít náhle do
pop in vklouznout do
pop in stavit se
pop off umřít
pop singer zpěvák pop music
pop the question požádat o ruku
pop up vynořit se
pop-up neočekávaně se objevit
popcorn pražená kukuřice
popcorn noise praskavý šum
pope papež
pope of Rome římský papež
Popek Popek
popgun bouchačka
popgun dětská bouchačka
popgun vzduchovka
popish katolický
popish papežský
poplar topol
poplin popelín
Popocatepetl Popocatepetl
poppa taťka
popped bouchnutý
popped prasknutý
popper patentní knoflík
poppers patentní knoflíky
poppet drahoušek
poppet miláček
poppies vlčí máky
popping odprýskávání
popping praskání
poppy vlčí mák
poppy mák
poppy head makovice
poppy seed mák
poppycock nesmysl
poppyhead makovice
pops praská
popsicle druh zmrzliny na tyčce
populace chátra
populace lid
populace populace
popular lidový
popular oblíbený
popular populární
popularisation popularizace
popularise popularizovat
popularised popularizovaný
popularity popularita
popularity oblíbenost
popularity obliba
popularization popularizace
popularize popularizovat
popularized popularizoval
popularly populárně
popularly všeobecně
populate osidlovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy