Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
populate osídlit
populate zalidnit
populated zalidnit
populated obydlený
populated osídlený
populated zalidněný
population obyvatelstvo
population populace
population dynamics dynamika populace
population ecology demekologie
population ecology populační ekologie
population explosion populační explose
population momentum hybná síla populace
populations populace
populism populismus
populist populista
populous lidnatý
POQ Piss Off Quickly
POQADCB Piss Off Quickly and Don t Come Back!
porcelain porcelán
porch louče
porch svítilna
porch krytý vchod
porch pavlač
porch přístřešek
porch veranda
porcine prasečí
porcupine dikobraz
pore pór
poring zírání
pork vepřové
pork vepřové maso
pork vepřový
pork belly bůček
pork roast vepřová
pork roast vepřová pečeně
pork sausage jaternice
porker krmné prase
porkrind zkrouceny
porky vepřový
porky vypasený
porn porno
porn pornografie
porno porno
pornographer autor pornografie
pornographic pornografie
pornographic pornografický
pornography pornografie
Pornstar pornohvězda
porny pornografický
porosity pórovitost
porous pórovitý
porousness poréznost
porousness pórovitost
porphyrin porfyrin
porphyritic porfyrický
porphyry druh nerostu
porphyry porfyr
porpoise sviňucha
porridge kaše
porridge ovesná kaše
porringer miska
porringer šálek
port přístav
port útočiště
port přístavní
Port Louis hl.m. - Mauricius
Port Moresby hl.m. - Papua Nová Guinea
port of entry celní přístav
Port Vila hl.m. - Vanuatu
Port-au-Prince hl.m. - Tahiti
Port-of-Spain hl.m. - Trinidad a Tobago
portability přenosnost
portable přenositelný
portable přenosný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy