Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
portable telephone mobil
portables přenosná zařízení
portage dopravné
portal brána
portal vchod
portal portál
portal vjezd
portals brány
portcullis padací mříž
Porte Porte
ported portovaný
portend věštit
portent předzvěst
portentous nabubřelý
portentous okázalý
portentously pompézně
porter vrátná
porter vrátný
porter portýr
porterage transport
porterhouse hospoda
porters nosiči
porters vrátní
porters zřízenci
portfolio struktura cenných papírů (majetku)
portfolio zásoba cenných papírů
portfolio sestava aktiv v držbě
portfolio portfolio
portfolio aktovka
portfolio portfej
porthole světlík
porthole okénko
Portia ženské křestní jméno
portico sloupová předsíň
portico sloupoví
portico portikus
porting portování
porting přenášení
portion část
portion díl
portion kus
portion podíl
portion porce
portion out podělit
portions porce
portions části
portions díly
Portland Portland
portliness statnost
portly korpulentní
portly tělnatý
portmanteau příruční kufr
Porto Porto
Porto Alegre město - Brazílie
Porto Novo město - Benin
Porto-Novo hl.m. - Benin
portrait portrét
portraitist portrétista
portraits portréty
portraiture portrétování
portraiture portrét
portray vykreslit
portray vykreslovat
portray portrétovat
portray vylíčit
portrayal vystižení
portrayal vykreslení
portrayal vylíčení
portrayal portrét
portrayed vykreslený
portrayed zobrazený
portrayed zobrazil
portrayed ztělesněný
portraying vykreslování
portrays vykresluje

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy