Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
postcards pohlednice
postclimax postklimax
postcode PSČ
postcodes PSČ
postcondition následná podmínka
postdate postdatovat
postdoctoral postgraduální
posted posláno
posted zasláno
posted poslaný
poster plakát
posterior pozdější
posterity potomci
posters plakáty
postgraduate postgraduální student
postgraduate postgraduální
postgraduates postgraduální studenti
posthumous pohrobek
posthumous posmrtný
posthumous child pohrobek
posthumously posmrtně
postilion postilión
postindustrial society postindustriální společnost
posting odeslání
posting zaúčtování
postlude dohra
postman listonoš
postman pošťák
postmark poštovní razítko
postmaster poštmistr
postmaster přednosta
postmasters poštmistři
postmen listonoši
postmeridian odpolední
postmistress poštmistrová
postmodern postmoderní
postmodernism postmodernizmus
postmodernist postmodernista
postmortem pitevní
postmortem posmrtní
postmortem posmrtný
postmortem pitva
postnasal umístěný za nosem
postnatal postnatální
postnuptial posvatební
postoperative postoperativní
postoperative pooperační
postoperative postoperační
postoperatively pooperačně
postpaid poštovné zdarma
postpone odkládat
postpone odložit
postpone odročit
postpone odsunout
postponed odložený
postponement odklad
postponement odročení
postponing odkládání
postponing odložení
postprandial jsoucí po jídle
postprocessor postprocesor
postproduction úprava filmového materiálu
posts odesílá
posts posílá
posts zasílá
postscript poznámka na konci
postscript postskriptum
postscript dodatek
postscript dovětek
postscript postskript
postulant uchazeč
postulate předpokládat
postulate předpoklad
postulate postulát
postulated požadovaný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy