Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
potential damage potenciální škoda
potential GDP potenciální HDP
potential growth potenciální hospodářský růst
potential market možný (potencionální) trh
potential output potenciální output
potential reserves potenciální rezervy
potentialities možnosti
potentiality potenciál
potentiality schopnost
potentially potenciálně
potentially relevant. externalita
potentials potenciály
potentiate umocnit
potentiation potenciace
potentiometer potenciometr
potently mocně
potently potentně
potently vlivně
potful plný hrnec
pothead silný kuřák trávy
pother hřmot
pother rámus
pother lomoz
pothole výmol
potholer speleolog
pothunter lovec trofejí
pothunter lovec zvěře
potion lektvar
potman číšník
potpie druh masitého pokrmu
potpourri směsice
pots hrnce
Potsdam město - Německo
potsherd střep
potshot výstřel bez míření
potshot výstřel zblízka
pottage hustá polévka
Pottawatomie okres v USA
potted konzervovaný
potted stručný
potter hrnčíř
potteries keramické výrobky
potteries hrnčírny
pottering toulání
pottery hrnčířství
pottery porcelán
pottery keramika
pottery hrnčířské zboží
potting zalití do formy
Potts Potts
potty nočníček
potty nočník
potty praštěný
pouch váček
pouch pytlík
pouched marmot sysel
pouches pytlíky
pouches váčky
pouffe sedátko
pouffe taburet
poulterer drůbežárna
poulterer drůbežář
poultice léčivý obklad
poultice obklad
poultry drůbež
poultry drůbeží
poultry farm drůbežárna
pounce dráp
pounce pařát
pounce uchvátit
pounced sápal se
pounced uchvátil
pouncing smirkový
pound tlučení
pound ohrada pro zatoulaný dobytek

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy